• Kategorie
  • Parametry
  • Trawa na zacienione miejsca

Trawy na tereny zacienionenadają się do obsiewu większych obszarów zieleni, stanowiących tło architektury, trawnikiosiedlowe, tereny parkowe częściowo zacienione na gleby słabsze, okresowo suche.

Mieszankitraw na cień ze względu na różnorodność zastosowanych kostrzew nadają się do zakładania trawników w miejscach mniej nasłonecznionych lub częściowo zacienionych. Przewaga kostrzew umożliwiają zastosowanie tej trawy na gruntach słabszych i okresowo suchych. Mieszanki traw na cień  charakteryzują się dużą odpornością na zmienne warunki siedliskowe.