• Zoocydy

  • Parametry

Zoocydy, związki chemiczne używane do zwalczania szkodników: gryzoni, owadów, roztoczy, nicieni, ślimaków. Ze względu na metody działania dzielą się na trucizny oddechowe, kontaktowe i żołądkowe. Mogą to być chlorowcopochodne węglowodorów, karbaminiany, organiczne związki fosforu i związki acylomocznikowe. W literaturze znajdziemy wiele podziałów tych środków, do najpopularniejszych należą: Podział ze względu na typ zwalczanych zwierząt, akarycydy (przeciwko roztoczom), aficydy (przeciwko mszycom), insektycydy (przeciwko owadom), larwicydy (przeciwko mszycom), 

moluskocydy (przeciwko mięczakom), nematocydy (przeciwko nicieniom), owicydy (zwalczające jaja owadów i roztoczy), 

rodentycydy (przeciwko gryzoniom). Podział ze względu na metody intoksykacji czyli formy zatrucia: oddechowe, kontaktowe, żołądkowe.