• Środki Do Zaprawiania Roślin

  • Parametry
Brak produktów do wyświetlenia

Zaprawianie jest powszechnym zabiegiem profilaktycznym w ochronie roślin, jednocześnie najbezpieczniejszym dla środowiska. Zabieg ten chroni rośliny przed patogenami oraz przed szkodnikami uszkadzającymi siewki. Zaletami tej metody są na pewno  duża skuteczność oraz łatwość wykonania zabiegu jak również niewielkie zużycie preparatu dzięki czemu koszt tego zabiegu jest stosunkowo niewielki. Do zalet należy również zwykle długi okres działania zaprawy (zależny od warunków glebowych i klimatycznych), pozwalający często na rezygnację z wykonywania w późniejszym okresie, po wschodach roślin,  1 lub 2 opryskiwań, których skuteczność byłaby i tak zwykle mniejsza niż zaprawiania nasion. Obecnie stosowane zaprawy skutecznie zabezpieczają rośliny nie tylko przed chorobami, które przenoszone są przez nasiona, ale również przed patogenami znajdującymi się w glebie. Zaprawy nasienne można stosować także do zabezpieczania  materiału nasadzeniowego czili np. cebuli dymki, ząbków czosnku, wysadkowego np. do zaprawiania cebul lub korzeni marchwi czy pietruszki przeznaczonych na nasienniki. Przez zaprawianie nasion można także skutecznie zapobiegać chorobom liści, wywoływanym przez grzyby przenoszone z nasionami. Zaprawy można najogólniej podzielić na suche i płynne. Każda jednak forma użytkowa zaprawy ma inne właściwości. Najpopularniejsze formy zapraw możemy podzielić na: Zaprawy suche, które są najczęściej stosowane w praktyce. Polegają one na pokrywaniu traktowanego materiału warstwą preparatu w formie proszku. Do zaprawiania półsuchego (zawiesinowego) nadają się tylko niektóre preparaty.Tu wykorzystuje się środki w postaci gęstej papki, która powstaje po dodaniu niewielkiej ilości wody i nie jest konieczne osuszanie nasion po zabiegu. Powoduje to mniejsze rozpylenie preparatu, chociaż niektóre drobne nasiona w czasie takiego zaprawiania mogą ulegać sklejaniu, co później może stwarzać problemy przy wysiewie. Zaprawianie mokre. Polega ono na zanurzeniu chronionego materiału w dużej ilości płynnego preparatu. Do tego celu przeznaczone są środki oznaczone symbolem FS, czyli gotowe płynne zaprawy o podobnych, tylko nieco lepszych właściwościach w porównaniu z zaprawami zawiesinowymi.