• Poplony

  • Parametry

Poplony

Poplon jest  to roślina uprawna między dwoma innymi planami głównymi. Jest to jednocześnie jedna z najlepiej znanych, ekologicznych metod użyźniania ziemi. Często także wykorzystywana na zbiory zielonej masy, siano czy kiszonkę. Uprawa poplonu ma bardzo duże znaczenie dla zwiększenia biologicznej aktywności i żyzności gleby. Dostarcza składników mineralnych w tym azotu. Ponadto poplon sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, co powoduje zahamowanie wzrostu chwastów. Ważną rolą jest wydobywanie składników mineralnych z głębszych warstw ziemi, spulchnianie gleby oraz zapobieganie wypłukiwaniu się składników odżywczych. Poplonem są głównie rośliny strączkowe i bobowate np. fasola, gorczyca czy łubin. Te rośliny świetnie nadają się na nawóz wzbogacający glebę. Warto także wspomnieć, że niektóre z roślin mają właściwości unieszkodliwiania i wiązania metali ciężkich, a także wyłapywania szkodliwych cząsteczek powietrza. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla ogrodów położonych blisko drogi. 

Rodzaje poplonów

Rozróżniamy trzy rodzaje poplonów. Pierwszy to poplon ozimy. Wysiewany jest jesienią po całkowitym zbiorze plonu głównego, a zbierany jest wiosną następnego roku. Przykładem takich roślin są rzepak i żyto. Drugim rodzajem jest poplon ścierniskowy, który wysiewany jest w drugiej połowie lata, zaraz po zbiorze plonu głównego. Zbierane są jesienią np. rzepa ścierniskowa, peluszka czy biała gorczyca. Ostatnim rodzajem jest wysiek między plonami siany wiosną wraz z plonem głównym, pozostający do jesieni tego samego roku, np. saradela wsiana w żyto.

Poplon jako nawóz

Warto zastanowić się nad poplonem w przydomowym ogródku, zanim sięgniemy do sztucznych nawozów. Często nasza gleba jest bardzo jałowa i uboga w składniki mineralne. Naturalnym poplonem można znacznie zwiększyć efektywność,
a tym samym zbiór naszych plonów. Jeśli dodatkowo mamy możliwość korzystania z naturalnego kompostu oraz obornika, skorzystamy na tym podwójnie.