• Regulamin konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Za co kochasz jesień?" (zwanego dalej "Konkursem") jest firma GardenFlora Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 13, 85-741, posiadająca NIP 554-144-91-68 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/gardenflora w dedykowanym poście znajdującym się na osi czasu strony.

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 k. c., posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie konta w serwisie Facebook,

b. opublikowanie komentarza pod postem konkursowym.

3. Konkurs trwa od dnia 23.09.2023 godz. 00:00 do dnia 27.09.2023 godz. 23:59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw dla jesiennego ogrodnika o wartości ponad 120 zł, składający się z Nawozu do trawy Barfertile Late jesienny BARENBRUG 5 kg, rękawic ochronnych oraz łopatki rozsadowej.

2. Nagroda zostanie przyznana jednej osobie, którą wybierze nasze firmowe jury na podstawie komentarzy pod postem konkursowym.

3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inną nagrodę.

4. Zwycięzcę ogłosimy 28.09.2023 r. godz. 13:00 na naszym profilu na Facebooku.

5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź, nie można jej też edytować (te edytowane niestety nie wezmą udziału w zabawie).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcę wybierze nasze firmowe jury na podstawie komentarzy pod postem konkursowym, które najlepiej oddadzą, za co kochają jesień.

2. Zwycięzcę Konkursu poinformujemy poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

3. Koszt nagrody w pełni pokrywa Organizator.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne dane kontaktowe uczestnika, które mogą uniemożliwić dostarczenie nagrody.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni są zgłaszać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Facebooku w ciągu trwania Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywane będą do końca trwania Konkursu na naszym profilu na Facebooku.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na naszym profilu na Facebooku."