Wszystko co chcielibyście wiedzieć o zakładaniu trawnika, a boicie się zapytać

Od właściwego przygotowania podłoża pod trawnik zależy to, czy trawnik będzie dobrze rósł i ładnie wyglądał. Niezależnie czy jest to powiększenie obecnego czy tworzenie od podstaw nowego trawnika zawsze należy zacząć od odpowiedniego przygotowania ziemi. 

Oto jak przygotować ziemię pod trawnik w sposób prawidłowy i gwarantujący sukces.

Przygotowanie podłoża pod trawnik składa się z kilku etapów.

Należy usunąć chwasty, osuszyć zawilgoconą glebę, przekopać i nawieźć ziemię i na koniec wyrównać podłoże. Jeżeli wykonamy te zabiegi sumiennie i prawidłowo z pewnością będziemy się długie lata cieszyć pięknym trawnikiem.  

Etap 1 - usuwanie chwastów

Przygotowanie ziemi pod trawnik rozpoczynamy od usunięcia chwastów. Jest to bardzo ważne żeby dokładnie oczyścić ziemię pod przyszłym trawnikiem z wszelkich chwastów jednorocznych i wieloletnich. Całkowite usunięcie chwastów jest niestety raczej niemożliwe jednak należy zrobić wszystko żeby jak najbardziej ograniczyć ich ilość w glebie. Najlepsze efekty przynosi zastosowanie herbicydu nieselektywnego np. Roundup (będzie niszczyć zarówno jednoroczne jak i wieloletnie chwasty), który wniknie do całej rośliny i zniszczy jej część nadziemną jak i korzenie. Herbicyd nieselektywny należy użyć w odpowiednim momencie, kiedy chwasty znajdują się w fazie wzrostu. Po użyciu herbicydu należy odczekać jakiś czas aby preparat mógł wniknąć do rośliny i rozłożyć ją. Na szczególnie zachwaszczonym terenie warto jest po zastosowaniu pierwszego oprysku poczekać aż chwasty znowu odrosną (a stanie się tak na pewno) i spryskać je ponownie herbicydem. Zazwyczaj pierwszą dawkę herbicydu stosuje się jesienią, a kolejną na wiosnę przed założeniem trawnika. Do kolejnych prac można przystąpić ok. 2-3 tygodnie po zastosowaniu herbicydu.

Etap 2 - odwodnienie terenu, drenaż

Przygotowując ziemię pod trawnik odwodnienie jest jedną z ważniejszych kwestii. Jeżeli zakładamy trawnik na podmokłym terenie należy go koniecznie zmeliorować czyli odwodnić. W przeciwnym razie po każdym deszczu na trawniku będą widoczne duże kałuże wody. Odwodnienie polega na odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni trawnika. Jednym z najprostszych sposobów odwodnienia jest użycie gruboziarnistego piasku lub drobnego żwirku i utworzenie z niego drenażu. W tym celu należy zdjąć ok. 30 cm wierzchnią warstwę gleby i rozłożyć warstwę drenażową z piasku. Grubość takiej warstwy drenażowej powinna wynosić ok. 5-10 cm. Należy ją dobrze ubić, a następnie rozłożyć na niej wcześniej zebraną ziemię ogrodową. Po wyłożeniu drenażu i przykryciu go żyzną ziemią teren powinien wrócić na ten sam poziom, nie wyżej ani nie niżej.

Etap 3 - przekopanie i użyźnienie ziemi

Jeżeli wykonywaliśmy warstwę drenażową, to siłą rzeczy ziemię już przekopaliśmy. Jeżeli jednak wykonanie drenażu nie było konieczne, pamiętajmy aby ziemię pod trawnik przekopać na głębokości 20-25 cm. Najlepiej jest przekopywać glebę kiedy jest umiarkowanie wilgotna. Najlepsze efekty przynosi przekopywanie łopatą lub widłami, jednak jeżeli nie ma się na to siły można użyć kultywator mechaniczny. Podczas przekopywania należy usuwać wszelkie kamienie, korzenie i wieloletnie chwasty jakie pozostały jeszcze w ziemi. To jak przygotować ziemię pod trawnik wiąże się również często z wymianą wierzchniej warstwy ziemi, na bardziej żyzną. Jeżeli na naszym terenie jest słaba ziemia, uboga w składniki pokarmowe lub jest zbyt ciężka i gliniasta, należy zebrać jej wierzchnią warstwę ok. 8-10 cm i zastąpić ją nową żyzną i przepuszczalną ziemią. Czasem w przypadku gleby gliniastej wystarczy rozłożyć ok. 3 - 5 cm warstwę piasku i wymieszać go z glebą aby ziemię pod trawnik rozluźnić. Jeżeli natomiast gleba jest zbyt lekka, rozsypujemy 5-centymetrową (3 - 4 kg/m²) warstwę kompostu lub odkwaszonego substratu torfowego (chyba, że glebę trzeba zakwasić, wówczas stosujemy torf ogrodniczy kwaśny) i mieszamy ją z glebą.  Przygotowując glebę pod trawnik, nie należy zapomnieć o zbadaniu jej kwasowości. Dla trawników optymalna kwasowość ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, łatwo porasta mchem, który w przyszłości może być trudny do usunięcia. Dlatego po zbadaniu podłoża (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, który można kupić w sklepie ogrodniczym) należy ją zwapnować, najlepiej dolomitem lub kredą ogrodniczą (stosuje się 15-25 kg/100 m² dolomitu lub 10-15 kg/100 m² kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m² dolomitu lub 15-22 kg/100 m² kredy dla gleby ciężkiej), lekko wymieszać z glebą i pozostawić na mniej więcej dwa tygodnie. Tak przygotowane podłoże można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem , substratem torfowym albo nawozem wieloskładnikowym np. Azofoska
Uwaga! Nie wolno łączyć wapnowania ani z nawożeniem organicznym, ani mineralnym, lecz zrobić między nimi mniej więcej 2-tygodniową przerwę. W przeciwnym razie między składnikami nawozów zajdą reakcje chemiczne, w których wyniku część związków stanie się dla roślin niedostępna). Nawozy można rozsiewać z ręki, jednak lepiej użyć siewnika. Przewidzianą porcję warto podzielić na pół i jedną część rozsypać, idąc wzdłuż, a drugą w poprzek działki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miarę równomiernie. Nawóz trzeba lekko wymieszać z glebą.  

Etap 4 - rozbijanie grud ziemi

Rozbijanie grud ziemi. Jeżeli podczas kopania ziemia zbija się w duże grudy, których nie rozbijemy może to spowodować nierówne osiadanie ziemi, a w końcu sprawi, że powierzchnia trawnika będzie nierówna. Dlatego każda grudę ziemi najlepiej rozdeptać butami lub rozdzielić na małe kawałki widłami lub łopatą. Jeżeli teren jest duży, można do tego celu użyć kultywatora, ustawiając go na małą głębokość.

Etap 5 - ubijanie terenu i wyrównanie powierzchni

Ostatnim krokiem przed przystąpieniem do siewu jest bardzo dokładne wyrównanie powierzchni. Przy pomocy grabi należy wzruszyć glebę nie głębiej niż na 5 cm, rozbijając przy tym wszystkie bryłki ziemi. Tak rozpulchniona górną warstwę możemy starannie wyrównać, poruszając się od środka ku brzegom. Omawiając jak przygotować ziemię pod trawnik nie można zapomnieć o odpowiednim ubiciu ziemi. Można  do   tego wykorzystać buty   lub ciężki wała ogrodniczy,zwłaszcza przy dużych powierzchniach trawnika. Po ubiciu konieczne jest wyrównanie powierzchni. Jest to ostatni etap przygotowywania ziemi pod trawnik. Najlepszym sposobem jest użycie płaskiej deski. Deskę kładziemy raz przy razie i lekko doduszamy ją do powierzchni. Gdy zrobimy to na całym terenie będzie można zobaczyć gdzie są nierówności. Wtedy wszelkie pagórki należy zniwelować grabiami i nadmiar ziemi przenieść do dołków lub usunąć. Zabieg z deską i grabienie powtarzamy do momentu gdy teren będzie zupełnie płaski.

Etap 6 - sianie trawy

Przed sianiem trawy, wybierzmy odpowiednie nasiona. Trawy powinny być dostosowane do warunków klimatycznych Polski i mieć na opakowaniu aktualną datę ważności. Zakładanie trawnika: do założenia 100 m2 trawnika potrzeba 2–3 kg nasion. Nasiona trawy wysiewamy równo na całej powierzchni (siewnikiem, takim jak do nawozów, lub ręcznie, typowymi ruchami siewcy; połowę nasion siejemy, idąc wzdłuż, a połowę – idąc w poprzek trawnika). Na jego brzegu należy wysiać nawet dwukrotnie więcej nasion traw, bo z praktyki wiadomo, że tam trzeba zwykle później dosiewać trawę. Najlepiej jest siać trawę, gdy gleba nie jest wilgotna, inaczej wraz z nasionami będzie przyklejała się do butów. Nasiona przysypujemy cienką warstwą przesianej ziemi kompostowej (nie większą niż 2 cm, bo zbyt głęboko przykryte mogą nie wzejść) lub mieszamy delikatnie grabiami z wierzchnią warstwą gleby. Wałujemy podłoże, dociskając do niego nasiona, a następnie solidnie podlewamy zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody (by nie wypłukać nasion). W małym ogrodzie posianą trawę możemy udeptać.