Stegobium peniceum

Rząd: Coleoptera ( chrząszcze )

Rodzina: Anobiidae ( kołatkowate )

Żywiak chlebowiec - Opis

Charakterystyka:

U chrząszczy skrzydła przednie są twarde i skórzaste, stykające się wzdłuż środkowej linii grzbietu; tylne skrzydła błoniaste, czasem nieobecne, aparat gębowy gryzący; dobrze rozwinięty tułów; przeobrażenie zupełne ze stadiami jaja, larwy, poczwarki i osobnika dorosłego.

Czułki najpowszechniej spotykanych gatunków 11 - segmentowe z długim przypominającym buławkę zakończeniem, przedtułów praktycznie zakrywający skierowana ku dołowi głowę, stopy 5-członowe

Charakterystyka gatunkowa:

Żywiak chlebowiec ( Stegobium peniceum ) Dorosły osiąga długość 2 – 3,5mm; czerwono - brązowe ubarwienie; ciało pokryte gęstymi żółtymi włoskami; spód tułowia bez wypukłości.

Spokrewnione gatunki: świdrzyk cygarowiec ( Lasioderma serricorne ), kołatek domowy

( Anobium punctatum )

Miejsce występowania

Żywiak chlebowiec to gatunek kosmopolityczny. Powszechnie spotykany w sklepach i domowych spiżarniach, żeruje na wielu rodzajach suszonej żywności pochodzenia roślinnego. W ciepłych warunkach mogą pojawić się nawet cztery pokolenia rocznie.

Znaczenie jako szkodnikach

Żywiak chlebowiec jest szkodnikiem produktów zbożowych, np. mąki, chleba, płatków śniadaniowych, przypraw, koncentratów napojów, a nawet leków – obserwowano żywiaka występującego w trujących substancjach, takich jak strychnina, hioscyjamina i akonityna. Skutki infestacji to utrata wartości produktów, zanieczyszczenie innych produktów i uszkodzenie opakowań ( uważa się, że larwy są w stanie przegryżć folię aluminiową). Może uszkadzać również książki i rękopisy.

Cykl życiowy

W ciągu mniej więcej 3 tygodni samica żywiaka chlebowca składa około 100 jaj w samej żywności lub w jej pobliżu. W temperaturze 19-24 po tygodniu lub dwóch wykluwają się z nich maleńkie, aktywne larwy, które wędrują i mogą przegryzać opakowania, by dostać się do zwartej w nich żywności. Rozwój owada zajmuje od 2 do 5 miesięcy. W tym czasie larwy czterokrotnie linieją, by ostatecznie osiągnąć długość 5mm. Następnie tracą zdolność poruszania się, budują kokon z cząstek jedzenia i śliny, w których przepoczwarzają się. Stadium poczwarki trwa od 9 do 18 dni, lecz formy dorosłe mogą nie opuszczać kokonów jeszcze przez 2 tygodnie. Po opuszczeniu kokonu dorosłe osobniki rozpraszają się, żyjąc ( bez pobierania pokarmu ) do 8 tygodni.

Żywiak chlebowiec - Zwalczanie

Ocena infestacji

Istnieje wiele różnorodnych technik chwytania owadów, które pozwalają na ocenę rozmiarów inwazji chrząszczy – szkodników produktów przechowalnianych. Należą do nich pułapki i zapadkowe, worki z przynętę, pułapki tubowe typu sonda, lepy na owady. Bez względu na zastosowane metodę należy skrupulatnie zapisywać obserwacje.

Higiena / Postępowanie

Składy żywności należy budować w solidnie, w sposób umożliwiający utrzymanie właściwych warunków przechowywania i łatwe sprzątanie.

Budynki te powinny być ocieplone, dobrze wentylowane i izolowane od wilgoci. Powinno być w nich jak najmniej pęknięć i szczelin mogących stanowić kryjówki dla chrząszczy.

Towar należy układać w równe równe stosy ponad poziomem podłogi, na paletach, odstępstwie od ścian i sufitu. Odstępy między stosami i zapewniając wentylację, możliwość regularnej inspekcji, utrzymania czystości i - w razie potrzeby – aplikacji i środków owadobójczych. Ważna jest odpowiednia rotacja zapasów. Jeśli jest taka możliwość, towary powinny przechodzić przez magazyn tylko w jednym kierunku. Staranny dobór opakowań pomoże odeprzeć atak owadów. Generalnie lepiej sprawdzą się grube, mocne materiały o gładkiej, błyszczącej fakturze. Paczki powinny być mocne i szczelnie zamknięte.

Należy się starać, by w magazynie nie zalegały resztki żywności (składowanych towarów lub wtórnego pochodzenia, na przykład z gniazd ptaków), w których chrząszcze mogłoby się rozmnażać i rozwijać, stanowiąc zagrożenia dla magazynowania i żywności. Opanowane partie towaru powinny być niszczone lub poddawane fumigacji. W magazynach Należy utrzymywać nienaganną czystość, a miejsca magazynowania w gospodarstwach rolnych należy dokładnie wysprzątać przed żniwami. Całe ziarno przyjmowane do magazynu powinno być osuszone do odpowiedniego poziomu wilgotności i temperatury, np. <15% wilgotności i <15 stopni Celsjusza, a następnie utrzymywane w takim stanie.

Zwalczanie insektycydami

Środki owadobójcze można aplikować na elementy konstrukcyjne magazynów, szczególnie w miejscach potencjalnych kryjówek owadów. Możliwe jest również zastosowanie odpowiednich środków bezpośrednio na ziarno.

Jeżeli podobał Ci się opis dotyczący zwalczania Pluskwy to rekomendujemy przeczytanie innych naszych Artykułów blogowych o szkodnikach.

Sprawdź również naszą ofertę na Środki do zwalczania owadów!


poradnik pochodzi z "Atlas szkodników w higienie sanitarnej" przygotowany przez firmę BAYER