Co jest najważniejsze w pielęgnacji TRAWNIKA?

Podlewanie, koszenie, ciągłość nawożenia przez cały sezon.

ZAKŁADANIE TRAWNIKA

JAK PRZYGOTOWAĆ TEREN POD TRAWNIK?
Jakość przyszłego trawnika zależy w dużej mierze od przygotowania terenu. Należy więc:
   - pozbyć się wszystkich chwastów – opryskać Roundup’em i poczekać, aż uschną,
   - teren wyrównać i dokładnie oczyścić z kawałków cegieł, kamieni, wapna,
   - pamiętać, że trawa najlepiej rośnie na podłożu łatwo przepuszczającym wodę i powietrze,
   - gdy gleba jest gliniasta, należy warstwę podłoża ok. 15 cm wymieszać z piaskiem i torfem w      proporcji 3:1:1,
   - gdy gleba jest piaszczysta, dodajemy ok. 20% gliny,
   - do przykrycia nasion najlepiej kupić specjalistyczne podłoże z torfu niskiego.

UWAGI
Stosowanie Roundup’u:
1. Preparat w zetknięciu z glebą bardzo szybko ulega rozkładowi i można siać już po 2-3 dniach.
2. Najlepiej stosować preparat, gdy większość chwastów już wzejdzie i jeszcze nie kwitnie, tzn.
w maju i czerwcu.
3. Po zastosowaniu Roundup’u można przekopać chwasty. Preparat
zasusza je, blokując przepływ soków w roślinie. Chwasty nie są zatrute i w glebie nastąpi ich pełen rozkład.

DLACZEGO SIAĆ SIEWNIKIEM?
  - równomierność wysiewu,
  - duże powierzchnie – duża oszczędność czasu,
  - siewnik wykorzystamy później do nawożenia.

CO ROBIMY PO SIEWIE?
   - przykrywamy nasiona dodatkową warstwą ziemi 1-2 cm, grabimy,
   - wałujemy, aby wyrównać podłoże i docisnąć nasiona (lekki wał ok. 50 kg)

NAWOŻENIE

NAWÓZ DO SIEWU NASION
Nawóz do siewu traw o długotrwałym działaniu – stosować w czasie wysiewu nasion. Nie grozi wypaleniem. Wspiera równomierny wzrost trawy. Polepsza ukorzenianie, co jest szczególnie ważne przy płytkim systemie korzeniowym traw.

CO TO JEST NAWOŻENIE INTERWENCYJNE?
To nawożenie dolistne nawozem rozpuszczalnym.

ZALETY NAWOZU ROZPUSZCZALNEGO MAGICZNA SIŁA
Jest to nawóz interwencyjny o wysokiej jakości (łatwo przyswajalny), w 100% rozpuszczalny w wodzie. Jego aplikacja jest ułatwiona dzięki specjalnemu dozownikowi nakładanemu na końcówkę węża. Efekty zastosowania są bardzo szybko widoczne, dzięki pobieraniu składników pokarmowych przez źdźbła traw. Nawóz charakteryzuje się dużą wydajnością.

Zalety stosowania:
   - szybko widoczne efekty,
   - stosowanie doglebowe i dolistnie,
   - łączy podlewanie z nawożeniem,
   - wysoko wydajny koncentrat: 1 g na 1 l wody,
   - bez ryzyka przenawożenia.

JAK CZĘSTO PODLEWAĆ?
Lepiej nawadniać rzadziej i obfi ciej niż częściej i słabiej. Glebę należy zmoczyć do głębokości 10-15 cm.

CO OSIĄGAMY DZIĘKI WERTYKULACJI?
   - likwidujemy fi lc na trawniku,
   - zwiększamy krzewienie się darni i powstanie efektu dywanu,
   - przecinamy kępy traw, które zaczynają rosnąć na boki.

DLACZEGO TRAWNIKI CHORUJĄ?
a) Częste koszenie powoduje skrócenie systemu korzeniowego i sprawia, że trawy stają się wrażliwe na choroby.
b) Nieprawidłowe nawożenie. Zbyt wysokie dawki azotu stymulują rozwój wielu chorób grzybowych, dlatego najlepiej zastosować specjalistyczne nawozy długo działające, które uwalniają się w zależności od zapotrzebowania traw.

PLEŚŃ ŚNIEGOWA - NAJCZĘSTSZY PROBLEM
Pleśń śniegowa jest jedną z najgroźniejszych chorób występujących na trawnikach. Na darni, zaraz po stopnieniu śniegu, pojawiają się brązowe plamy zamarłej trawy i widoczna jest biało-różowa grzybnia. Aby tego uniknąć, należy trawę nisko skosić i unikać deptania trawnika przykrytego śniegiem.

CHOROBY WYSTĘPUJĄCE NA TRAWNIKACH PRZYDOMOWYCH
Choroba Objawy Warunki sprzyjające Zapobieganie
Brunatna plamistość traw Ciemne plamy
różnej wielkości
na źdźbłach traw.
- wysokie nawożenie
azotowe bez uzupełniającego nawożenia
fosforem i potasem,
- zacienione trawniki.
- umiarkowane nawożenie azotowe,
- wyższe koszenie,
- ograniczenie
zacienienia,
- wertykulacja.
Czerwona nitkowatość 
traw i różowa 
plamistość
trawników
W darni stwierdza się
obecność plam o lekko
różowym lub czerwonym zabarwieniu.
Chłodna i wilgotna
pogoda oraz brak nawożenia azotowego.
- właściwe nawożenie,
- szybkie usuwanie
ściętej trawy,
- ograniczanie
zacienienia,
- wertykulacja.
Ryzoktonioza
traw
W darni pojawiają się
brązowe plamy o średnicy od kilku cm do
1 m.
Chorobie sprzyja upalna
i wilgotna pogoda.
- w okresie upałów
ograniczyć nawożenie
azotowe,
- utrzymywać suchą
powierzchnię trawnika
wieczorem
Rdze traw Na źdźbłach traw
pojawiają się małe pomarańczowe plamki.
Choroba występuje
na trawnikach rzadko
koszonych i słabo
nawożonych.
Regularne koszenie
i poprawne nawożenie
trawników.

CO TO SĄ CZARCIE KRĘGI?
Na powierzchni trawników można zaobserwować grzyby kapeluszowe rozproszone lub układające się w pierścienie, tzw. czarcie kręgi.

JAK OGRANICZYĆ WYSTĘPOWANIE CZARCICH KRĘGÓW?
   - prowadzić napowietrzanie i wertykulację trawników,
   - podlewać całą powierzchnię trawnika, aby zapobiegać powstawaniu przesuszonych plam,
   - stosować nawozy długo działające, aby trawa była dobrze odżywiona.

CO ZJADA KORZENIE TRAW I POWODUJE WYPADANIE ŹDŹBEŁ?
Pędraki to larwy chrząszczy takich, jak: chrabąszcz majowy, ogrodnica niszczylistka czy guniak czerwczyk. Larwy rozwijają się w glebie, odżywiając się korzonkami traw. W takiej sytuacji skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów biologicznych opartych na
bazie owadobójczych nicieni lub zastosowanie preparatu chemicznego typu diazol.

JAK SKUTECZNIE POZBYĆ SIĘ CHWASTÓW I NIE ZNISZCZYĆ TRAWY?
Na rynku jest dostępny preparat, który potrafi odróżnić chwasty od trawy – niszczy tylko chwasty. Jest to Mniszek. Wystarczy jeden oprysk na rok i praktycznie mamy czysty trawnik bez chwastów.

NA CZYM POLEGA DŁUGOTRWAŁY EFEKT ZWALCZANIA CHWASTÓW NA TRAWNIKU PREPARATEM MNISZEK?
Zwalczenie chwastów polega na zasuszeniu systemu korzeniowego. W ten sposób chwasty nie odrosną przez 1-2 lata, dopóki nie nadlecą nowe nasiona chwastów.

JAK SZYBKO MOŻNA WYJŚĆ NA TRAWNIK / WYPUŚCIĆ PSA PO ZASTOSOWANIU PREPARATU MNISZEK?
Można wyjść na trawnik po wyschnięciu preparatu ze źdźbeł traw (1-2 h).
Mniszek na chwasty
Kup w sklepie

CHWASTY JAKO IDENTYFIKATORY PROBLEMÓW NA TRAWNIKU
Oprócz skrzypów, także wiele innych gatunków chwastów występuje w określonych dla siebie specyfi cznych warunkach. Obserwacja ich występowania może nam wiele powiedzieć o potrzebie dokonania niezbędnych korekt związanych z nawożeniem czy strukturą trawnika.
Gatunek chwastu Warunki sprzyjające występowaniu
Koniczyna biała, babka  Zbyt niska zawartość azotu w glebie
Gwiazdnica pospolita Zbyt zbite podłoże
Krwawnik pospolity Podłoże suche i nieurodzajne
Podbiał pospolity Gleby wilgotne i gliniaste
Tobołki polne Gleby ubogie w wapń
Rdest ptasi Gleby lekkie, często wydeptywane

CO TO JEST FILCOWANIE TRAWNIKA?
Filc jest to nieprzepuszczalna warstwa zaschniętej darni, która nie dopuszcza powietrza do korzeni. Powstaje, gdy:
   - zbyt często podlewamy trawnik małymi dawkami wody,
   - stosujemy nadmierne ilości nawozów azotowych,
   - zbyt rzadko i wysoko kosimy trawę,
   - występuje zbite podłoże.

DLACZEGO TRAWNIK POWINIEN BYĆ NAWOŻONY PRZEZ CAŁY SEZON?
Trawa posiada bardzo płytki system korzeniowy, co oznacza, że pobiera składniki pokarmowe tylko z górnej części gleby. Podlewanie i koszenie jeszcze ją dodatkowo ich pozbawia.

CO MOŻEMY UZYSKAĆ DZIĘKI NAWOŻENIU?
   - zwiększenie krzewienia się traw, zagęszczenie darni i jej trwałość,
   - zwiększenie odporności trawnika na użytkowanie, choroby, suszę,
   - ograniczenie występowania chwastów i atrakcyjny wygląd.

JAK CZĘSTO NAWOZIĆ, ABY TRAWNIK BYŁ ZASILONY PRZEZ CAŁY SEZON?
   - zwykły nawóz granulowany: od 3 do 5 razy w sezonie,
   - nawóz o wydłużonym działaniu 100 dni: 1-2 razy w sezonie,
   - nawóz Długo Działający Osmocote: 1 raz – działa do 6 miesięcy

Substral do trawy 100 dni
Kup w sklepie

DO KIEDY MOŻNA NAWOZIĆ AZOTOWYMI NAWOZAMI WIOSENNO-LETNIMI?
Nawożenie azotowe należy zakończyć najpóźniej w sierpniu, aby uniknąć groźnej choroby, jaką jest pleśń śniegowa.

DLACZEGO NALEŻY NAWOZIĆ TRAWNIK JESIENIĄ?
Nawozy jesienne przygotowują trawy do przetrwania w trudnych warunkach zimowych oraz zapewniają startową zawartość składników pokarmowych w okresie wiosennym. Duża zawartość potasu zwiększa odporność roślin na przymrozki oraz korzystnie wpływa na gospodarowanie wodą.

PIELĘGNACJA

TO KOSZENIE, KOSZENIE,... I JESZCZE RAZ KOSZENIE
Koszenie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny stosowany w celu rozkrzewiania się traw.

WAŁOWANIE – CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU
   - wyrównanie powierzchni,
   - dociśnięcie młodych korzeni traw i darni do podłoża,
   - zwiększenie podsiąkania wody.
Wałowanie możemy połączyć z areacją – w tym celu nakładamy na wał specjalne obręcze z kolcami.

AREACJA – RAZ W ROKU, NA WIOSNĘ, NA GŁĘBOKOŚĆ 15 CM
Następuje ubicie górnej warstwy gleby i zostaje ograniczony dopływ powietrza do korzeni, co hamuje ich wzrost. Przed areacją trawnik skosić. Bezpośrednio po areacji dla utrwalenia efektu napowietrzania zaleca się piaskowanie trawnika w ilości 0,1 m3 na 100 m2 trawnika.

UWAGI
Skoszoną trawę, po jej przeschnięciu, można wykorzystać jako materiał do ściółkowania.
Trawa rośnie najlepiej na glebie lekko kwaśnej (pH 5,5 do 6,5).
   - zbyt niskie pH powoduje wzrost mchów – należy zastosować wapno węglanowe,
   - zbyt wysokie pH powoduje wzrost chwastów – należy zastosować siarczan amonowy.
Młody trawnik wymaga częstego podlewania. Przez 3 tygodnie od
siewu trawnik należy jedynie lekko zraszać, aby nie powodować wymywania nasion.

KOMPLEKSOWY PROGRAM PIELĘGNACJI TRAWNIKA
Trawnik to serce ogrodu, z perspektywy którego widać inne rośliny. Od wyglądu trawnika zależy wygląd całego ogrodu. Piękny trawnik odpłaci się nam za włożoną pracę. Poniżej przedstawiamy „kilka narzędzi”, które mogą nam ją ułatwić.

NAWÓZ DO TRAWNIKA Z MCHEM
Ogranicza rozwój mchu. Zagęszcza trawę w miejscach, gdzie rósł mech. Trawnik zaczyna wyglądać jak równy, gęsty dywan.

Substral nawóz do trawnika z mchem
Kup w sklepie

NAWÓZ REGENERATOR+STARTER
Nawóz startowy + regenerator o długotrwałym działaniu. Podwójna funkcja:
- wczesna wiosna – nawóz startowy do wzmocnienia wzrostu trawy,
- wiosna – regeneracja zaniedbanych trawników, rozwój systemu korzeniowego. Przygotowanie do lata / suszy.

Substral nawóz regenerator do trawy
Kup w sklepie

2 W 1: NAWOZI I ZWALCZA CHWASTY
Nawóz o długotrwałym działaniu 100 dni o dwóch funkcjach.
Nawożenie i zwalczanie chwastów. Zasusza chwasty i ich korzenie. Duża wydajność 50 m2 z 1 kg.


Kup w sklepie

NAWÓZ MNIEJ KOSZENIA
Nawóz długo działający zapewniający ładny wygląd trawnika a zarazem nie powodujący zbytniego wzrostu trawy.
ZALETY:
   - 50% mniej koszenia,
   - 50% mniej skoszonej trawy do wyrzucenia.

Substral nawóz do trawy mniej koszenia
Kup w sklepie

NAWÓZ ZAGĘSZCZA TRAWĘ. EFEKT DYWANU.
Specjalny nawóz do zagęszczenia trawy tak, aby trawnik wyglądał jak gęsty dywan. Efekt dywanu utrzymuje się przez kilka lat i nie pozwala na wzrost mchu lub chwastów.

Substral nawóz do trawy zagęszcza
Kup w sklepie