Zanim wykonasz zabieg - poradnik ogrodniczy
Aby zabieg ochrony roślin był skuteczny i bezpieczny należy pamiętać o kilku podstawowych warunkach, które należy spełnić:

 • Zapoznanie się z informacjami zawartymi na etykiecie – instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Jest to podstawowa czynność, którą należy bezwzględnie wykonać przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu ochrony roślin.
 • Właściwy dobór środka do odpowiedniego agrofaga (choroba, szkodnik, chwast) – każdy środek ochrony roślin jest zarejestrowany do zwalczania danego agrofaga i do zabiegu należy wybierać tylko takie, które są przeznaczone dokładnie do danego szkodnika lub choroby. Ważne jest także zastosowanie środka w odpowiedniej fazie rozwoju choroby, szkodnika czy chwastu. Fungicydy zapobiegawcze, jak np. Miedzian 50 WP, powinny być stosowane przed wystąpieniem objawów, a środek roztoczobójczy Nissorun Strong 25 SC zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Z kolei optymalnym terminem wykonana zabiegu środkiem chwastobójczym jest stadium siewki (dla chwastów jednorocznych). Dla chwastów wieloletnich (np. perz) zaleca się zastosowanie oprysku w momencie osiągnięcia wysokości 10-25 cm i kiedy roślina wykształci co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
 • Należy też prawidłowo zdiagnozować przyczynę choroby (czynniki abiotyczne, niedobory pokarmowe, wirus, bakterie, grzyby, szkodniki glebowe itp.)
 • Termin zabiegu nieprzynoszący szkody dla chronionej rośliny, a powinien być szkodliwy dla agrofaga – tę informację również można znaleźć w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Zabiegi należy wykonywać po oblocie pszczół.
 • Dawka środka (zakazane jest stosowanie dawek wyższych oraz niższych niż podane w etykiecie). Przy stosowaniu wyższych niż zalecane dawki środka ryzykujemy uszkodzenie rośliny uprawnej. Zwiększamy też prawdopodobieństwo utrzymywania się pozostałości środka ochrony roślin w owocach i warzywach. Stosowanie dawek niższych nie zapewni oczekiwanego efektu ochrony danej rośliny przed chorobą lub szkodnikami.
 • Odpowiednie właściwości wody użytej do sporządzenia cieczy roboczej, ponieważ zła jakość wody może znacznie obniżyć skuteczność zastosowanego środka.
 • Twardość wody – ma wpływ na jej napięcie powierzchniowe: im wyższa twardość, tym trudniej zwilży ona powierzchnię, na którą jest naniesiona. Dlatego wskazana jest woda miękka, a w przypadku wody twardej zaleca się stosowanie adiuwantów zmniejszających napięcie powierzchniowe cieczy.
 • Odczyn wody powinien być lekko kwaśny (pH 5-6), gdyż odczyn zasadowy znacznie przyspiesza chemiczny rozkład substancji czynnych.
 • Skład chemiczny wody – zalecana jest niska zawartość żelaza, którego utlenienie powoduje wytwarzanie osadu zatykającego sitka i rozpylacze.
 • Temperatura wody nie może być zbyt niska (optymalna to 15-20 stopni C.
 • Odpowiednie warunki atmosferyczne – temperatura (np. pyretroidy – Karate 050 CS należy stosować w tem. Poniżej 20 stopni C), opady (brak bezpośrednio przed, w trakcie i od godziny do kilku godzin po zabiegu), nasłonecznienie (unikamy pełnego słońca może dojść do poparzenia rośliny chronionej), wilgotność (zbyt niska wilgotność może powodować krystalizację cieczy roboczej na roślinie), prędkość wiatru (nieprzekraczająca 4m/s).

Wszystkie środki ochrony roślin (w formie płynnej oraz stałej) z oferty firmy Sumin posiadają wygodną w użyciu miarkę do odmierzania odpowiedniej ilości preparatu. Aby przygotować siecz roboczą, należy wlać środek do opryskiwacza częściowo wypełnionego wodą. Opróżnione opakowanie pośrodku należy trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza. Następnie opryskiwacz dopełniamy wodą do uzyskania pożądania ilości cieczy roboczej i dokładnie mieszamy. Trzeba pamiętać, aby w przypadku przerw w opryskiwaniu czynność mieszania powtarzać każdorazowo przed przystąpieniem do dalszej pracy.

Często w niektórych etykietach znajdziemy zalecaną dawkę środka w litrach na hektar (lub na metr kwadratowy). Najbardziej popularną wśród sadowników metodą obliczenia dawki jest amerykańska metoda TRV oparta na określeniu szerokości objętości korony drzew. Aby ją obliczyć, należy wykonać podstawowe pomiary drzewa i wstawić je do odpowiedniego wzoru:

TRV=WxSx10 000/R

TRV - objętość koron drzew (m sześcienny/ha)

S - szerokość drzew (m)

W - wysokość drzew (m)

R - rozstawa rzędów (m)

Uzyskując wartość TRV, możemy przystąpić do obliczenia dawki cieczy roboczej na ha, korzystając z odpowiedniego wzoru oraz ze stałych wartości:

Q=TRV X n+K

Q - dawka cieczy (L/ha)

n=0,02 - naniesienie jednostkowe cieczy (L/m sześcienny)

K=200 - wartość korekcyjna (L/ha)

PRZYKAD:

Posiadam w ogrodzie 5 drzew wiśni o następujących parametrach: szerokość drzewa = 2 m,

wysokość drzewa = 3 m, rozstawa rzędów = 10 m. Chcę obliczyć jaka dawka cieczy roboczej (woda + środek ochrony roślin) będzie w tym przypadku optymalna.

Wspomniane parametry wstawiamy do wzoru:

TRV= 3 x 2 x 10 000/10

TRV = 6000 M sześciennego/HA

(PAMIETAMY, ŻE 1 HA = 10 000 m2)

Obliczoną wartość TRV podstawiamy do kolejnego wzoru:

Q = 6000 X 0,02 = 200 = 320 L/HA

(CHCĄC OTRZYMAĆ WARTOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

PRZELICZONEJ NA 1 m2 DZIELIMY 320 PRZEZ

10000) = 0,03 L/m2)

Gdy otrzymaliśmy już dawkę cieczy roboczej na m kwadratowy musimy obliczyć na jakiej powierzchni rosną drzewa. Załóżmy, że nasza kwatera ma powierzchnię 100 m kwadrat. Czyli:

DAWKA CIECZY 0,003 L/m2 X 100 m2 = 3 L CIECZY ROBOCZEJ

Mamy już wyliczoną ciecz roboczą, którą powinniśmy wykorzystać do opryskiwania 5 drzewek wiśni. Teraz sprawdzamy w etykiecie środka ochrony roślin, jakie powinno być stężenie danego środka i korzystając z poniższej tabelki dokładnie odmierzamy środek ochrony roślin, rozpuszczając go następnie w 3 litrach wody. W obliczeniach uzyskaliśmy wartość dawki cieczy roboczej do opryskania 5 drzew wiśni = 3 L. Załóżmy, że w etykiecie środka ochrony roślin podane jest stężenie 0,08 %. Z tabelki wynika, że aby takie stężenie otrzymać należy w 3 litrach wody rozpuścić 2,4 ml (lub gramów) środka, korzystają z miarki załączonej do opakowania. W takim przypadku możemy być pewni, że wykonywany przez nas zabieg będzie skuteczny, a przede wszystkim bezpieczny dla środowiska i nas samych. Ktoś w tym miejscu może się zastanawiać, jak powinna wyglądać dawka gdy wykonujemy zabieg wiosną? Norwescy badacze proponują, aby w zależności od ulistnienia i wielkości drzewa uzyskane dawki zmodyfikować w następujący sposób:

Wielkość i stan ulistnienia drzewka

% dawki

Duże drzewa w pełni ulistnienia

100

Duże drzewa bez liści

60 - 90

Małe drzewa w pełni ulistnienia

70 - 80

Małe drzewa bez liści

50

Jaką z kolei wybrać dawkę dla jednego lub dwóch drzewek? Jest to trudne i trzeba kierować się rozsądkiem. Można również prześledzić powyższe obliczenie i proporcjonalnie zmniejszać dawkę środka.

Ilość wody w litrach

Stężenie środka %

1

2

3

4

5

10

0,03

0,3

(dawka środka ml/g

0,6

0,9

1,2

1,5

3

0,04

0,4

0,8

1,2

1,6

2

4

0,05

0,5

1

1,5

2

2,5

5

0,06

0,6

1,2

1,8

2,4

3

6

0,08

0,8

1,6

2,4

3,2

4

8

0,1

1

2

3

4

5

10

0,2

2

4

6

8

10

20

0,4

4

8

12

16

20

40

0,5

5

10

15

20

25

50

1

10

20

30

40

50

100

poradnik pochodzi z "Poradnik Ochrony Roślin" przygotowany przez firmę SUMIN