Pierwszym zabiegiem po zimie powinno być wałowanie. Zabieg wykonujemy po odmarznięciu gleby.  Wykonanie go jest konieczne w przypadku gdy po zimie powstaną wysadziny mrozowe. Jeżeli trawa jest nienaruszona przez skoki temperatur zabieg ten możemy pominąć.
 
Drugim zabiegiem jest wygrabienie sprężystymi grabiami o długich zębach liści i suchej trawy. Przy zabiegu tym należy zwrócić uwagę czy po zimie na trawniku nie pojawiła się pleśń pośniegowa lub inne choroby grzybowe. Jeżeli zostaną one zauważone należy zastosować oprysk. Polecane środki to Amistar lub Bumper. Jeżeli trawnik wymaga usunięcia warstwy filcu i napowietrzenia wykonujemy wertykulację i aerację. Najwcześniej te zabiegi możemy wykonywać w trzecim roku od założenia trawnika.
 
Następnie należy zasilić trawnik  nawozem wiosennym o podwyższonej zawartości azotu. Po nawożeniu uzupełniamy braki w darni. Przed dosianiem przygotowujemy glebę sypiemy nasiona wałujemy je i przykrywamy cienką warstwą gleby.
W trakcie całego sezonu wegetacyjnego regularnie podlewamy i kosimy trawę. Ważne jest również konsekwentne prowadzenie nawożenia w zależności od tego jaki nawóz został wybrany wczesną wiosną. Należy pamiętać o zabiegach chemicznych, opryskach na chwasty jak i przeciw grzybom i owadom.
 
W okresie jesiennym należy pamiętać o podaniu nawozu o obniżonej zawartości azotu, który przygotuje trawnik do lepszego przezimowania. Ważne jest również jak najniższe skoszenie trawy przed zimą.