Trawy (Poaceae, Gramineae) są jedną z najważniejszych, najbardziej wyróżniających się i najbardziej pospolitych rodzin w królestwie roślin kwiatowych. Już małe dzieci zapytane o skojarzenia z kolorem zielonym na pierwszym miejscu zazwyczaj wymieniają trawę. Rzadko kiedy jednak zdajemy sobie sprawę z wielości ich rodzajów (600-800) i gatunków (8-10 tys.), a jak się okazuje trawa trawie nierówna. W różnych zakątkach świata trawy wyewoluowały w odmienny sposób, dostosowując się do występujących tam warunków klimatycznych, pogodowych, glebowych, ale i np. eksploatacyjnych. Trudno jednoznacznie wskazać na pochodzenie traw. Według jednej z teorii ich przodkami były obecnie nieistniejące pierwotne jednoliścienne, które prawdopodobnie były roślinami lądowymi, trwałymi i zielnymi, bez specjalnych organów spichrzowych. Pojawienie się traw szacuje się na wczesny trzeciorzęd i epokę paleocenu, zaś jako początki ich dominacji wśród rozmaitych form życia roślinnego przyjmowane są późniejsze oligocen i miocen. Dominują dwa poglądy odnośnie miejsca powstawania traw. Pierwsza teoria wskazuje na nizinne lasy tropikalne, które na skutek jałowienia przekształciły się z czasem w sawannopodobne formacje roślinne. Druga grupa badaczy źródła pochodzenia traw upatruje w górach, gdzie miały wykształcić się powyżej górnej granicy lasu podczas jednej z orogenez w okresie kredy.Niezależnie od sporów naukowców niezaprzeczalnym pozostaje fakt, że obszary, na których trawy tworzą dominującą formację roślinną zajmują blisko 1/3 powierzchni lądów. Część tych obszarów pokryta jest przez trawy wyrosłe w sposób naturalny, reszta swoje istnienie zawdzięcza zasianiu przez człowieka. W drugim przypadku rzadko mówi się o czystych gatunkowo murawach, gdyż w celu ich lepszego przystosowania do warunków uprawy stosowane są rozmaite mieszanki traw, inne na nawierzchnie suche, inne na zacienione, a jeszcze inne w ogrodach. Niezależnie od pochodzenia, trawyzajmują drugie miejsce pod względem produkcji biomasy, ustępując tylko lasom.