W dzisiejszych czasach chcemy budzić zazdrość sąsiadów i znajomych. Każdy powód jest do tego dobry. Utrzymanie pięknego ogrodu, czy działki jest godne podziwu. Jak to zrobić, gdy nasza wiedza na ten temat jest ograniczona? Firma Garden Flora oferuje nam produkty najwyższej jakości oraz doradztwo profesjonalistów, którzy wyjaśnią niejasności w zakresie doboru mieszanek traw. W jej propozycji znajdują się rośliny, które znalazły wszechstronne zastosowanie na całym świecie. Dostępne są trawy gazonowe oraz rodzaje pastewne. Ta, którą proponujemy służyć może jako ozdoba przydomowych ogrodów, pokarm dla zwierząt, podłoże boisk i kortów lub służy umacnianiu wałów przy drogach czy na wałach przeciwpowodziowych. Celowe uprawy mieszanek traw wprowadzono w połowie XIX wieku. Na początku zalecano siewy mieszanek składających się z kilkunastu lub kilkudziesięciu różnych składników. W ostatnim czasie w krajach o większym potencjale gospodarczym i dokonaniach w hodowli roślin wykorzystuje się najczęściej kilku składnikowe mieszanki odmian traw i motylkowatych, głównie lucern i koniczyn. Rozsądne stosowanie mieszanek przynosi uprawiającym wiele korzyści. W przeciwieństwie do zasiewu czystych traw, uprawa takiego mixu pozwala na oszczędności w stosowaniu azotu przy takiej samej ilości plonów. Jest to więc nie tylko aspekt ekonomiczny, ale również działania przyjazne dla środowiska. Badania i wieloletnie doświadczenie dowodzą, że zasiew mieszanek jest mniej niepewny. Szybciej i łatwiej przystosowują się one do zmnienności klimatu, gleby oraz warunków biotycznych. Pasza dla zwierząt również jest lepsza z udziałem mieszanek. Posiada wyższe wartości odżywcze, spowodowane zestawem białek oraz aminokwasów oraz idealnych proporcji. Pokarm ten ma większą przyswajalność u zwierząt przeżuwających. Zielonkę z mieszanek można wysuszyć, czy zakisić. Trawy z roślinami motylkowatymi pozwalają na uprawianie mieszanek przydatnych praktycznie na wszystkie typy gleb. Znoszą one doskonale różnorodne warunki wilgotnościowe. W pełni uzasadniony jest wybór mieszanek roślin, zamiast odmian czystych. Stwórzmy ogród do pozazdroszczenia.