Lasius niger

Rzad: Hymenoptera ( błonoskrzydłe )

Rodzina: Formicidae ( mrówkowate )

 

Opis

Charakterystyka:

U błonoskrzydłych czułki są kolankowato wygięte; aparat gębowy gryzący; skrzydła – jeśli obecne - błoniaste zarówno przednie, jak i tylne, zaczepione haczykami o siebie; część brzuszna u dołu zwężona w talię ( stylik) z charakterystycznymi guzkami lub łuskami; przeobrażenie zupełne ze stadiami larwy, poczwarki i dorosłego osobnika; zaawansowany system społeczny.

Charakterystyka gatunkowa:

Robotnice: 3,4 – 5mm długości; królowe: 15mm długości; ubarwienie robotnic ciemnobrązowe – czarne, królowych - brązowe; stylik zbudowany tylko z jedne go segmentu.

Miejsce występowania

Niewiele rodzimych gatunków mrówek żyjących na zewnątrz regularnie wchodzi do domów. Jednym z nich jest hurtnica pospolita, jest to owad aktywny, tworzy gniazda w trawie, ścianach budynków i pod płytami chodnikowymi. Potrafi dlatego wędrować w poszukiwaniu pożywienia, dlatego trafia również do ludzkich siedzib.

Znaczenie jako szkodnika

Wędrujące w poszukiwaniu jedzenia robotnice są dokuczliwe dla człowieka, poruszają się ściśle wytyczonymi ścieżkami i gromadzą się wokół źródeł pożywienia. Preferują słodkie pokarmy.

W ogrodach przekopują glebę wokół korzeni roślin, prowadząc do jej przesuszania

Hodują również mszyce (które są szkodnikami) dla ich słodkiej wydzieliny. Z drugiej strony mogą być również pożyteczne jako drapieżniki polujące na inne owady oraz jako padlinożercy. Jednak większość z nas nie przepada za ich widokiem. Mogą również czynić szkody w żywności przeznaczonej dla ludzi.

Cykl życiowy

Zwyczaje społeczne mrówek doprowadziły do wykształcenia się systemu kastowego, w którym jednostki są wyspecjalizowane w pełnieniu określonych obowiązków na rzecz społeczności. W ramach tego systemu istnieją robotnice ( bezpłodne samice ), płodne samce oraz królowe ( płodne samice). Robotnice budują i rozbudowują gniazdo, opiekują się formami larwalnymi i wędrują w poszukiwaniu jedzenia, stając się w ten sposób szkodnikami. Królowe nie wykonują żadnego z powyższych obowiązków, pozostając praktycznie cały czas w gnieździe. Gody odbywają się w locie. Tworzą się wówczas widowiskowe roje składające się z wielu osobników.

Roje trwają zaledwie 2 – 3 godziny. Po godach samce giną, zaś samice odrzucają skrzydła i wykopują w ziemi jamki, w których zimują. Jaja składane są późną wiosną, a 3-4 tygodnie później wykluwają się z nich, białe, beznogie larwy. Do osiągnięcia dojrzałości larwy żywią się wydzieliną ze ślinianek królowej. Następnie dochodzi do przepoczwarzenia, w wyniku którego powstają dobrze nam znane „ mrówcze jaja”. Z tych poczwarek wyłania się pierwszy wylęg robotnic, które zaczynają poszukiwać jedzenia i opiekować się kolejnymi lęgami. Dopiero później pojawiają się formy płodne. Pełen cykl trwa około dwóch miesięcy. W sprzyjających warunkach jedno gniazdo może być aktywne przez kilka lat.

Zwalczanie

Higiena/postępowanie

Chociaż gniazda mrówek są często niedostępne i trudne do zniszczenia, ich likwidacja jest warunkiem sukcesu w walce z tymi owadami. Gniazda hurtnic można zlikwidować obserwując ścieżki, którymi wędrują mrówki. Należy również zidentyfikować i zabezpieczyć przez inwazją mrówek potencjalne źródła ich pożywienia.

Zwalczanie insektycydami

Środki owadobójcze można aplikować na gniazda i wokół nich. Należy utrzymywać odpowiednią warstwę insektycydu w punktach strategicznych, np. w miejscach dostępu do budynku, takich jak drzwi, okna, wentylatory, odpływy. Trutkę należy również aplikować na łączenia ścian i podłóg, na ścieżki wędrówek i wszelkie potencjalne kryjówki, używając produktu zgodnie na wskazówkami na etykiecie. Szczególną uwagę należy zwrócić na niepozorne spękania, które mogą ważnymi kanałami dostępu mrówek do budynku. Wokół miejsc dostępu można również wykładać trutki owadobójcze.


poradnik pochodzi z "Atlas szkodników w higienie sanitarnej" przygotowany przez firmę BAYER