Krok pierwszy

Regulacja wartości pH


Wartość pH jest najważniejszym parametrem, który wpływa na skuteczność procesu dezynfekcji. Dlatego 
jego wielkość należy kontrolować i utrzymywać na stałym poziomie. Idealny zakres pH mieści się w przedziale od 7,0-7,4. Nasze preparaty do podnoszenia wartość tego parametru: pH plus granulat, pH plus płynny; do obniżania: pH minus granulat, pH minus płynny.PlusPH zapewnia właściwe ph wody w basenie 
basen ph minus
tester wody basenowej

Krok drugi

Dezynfekcja

Woda w basenie powinna być źródłem dobrego samopoczucia i zdrowia, a zatem musi być bezpieczna dla korzystających z uciech wodnych. Każdy kąpiący się w basenie człowiek wnosi do wody drobinki związków organicznych i tysiące bakterii. Dlatego konieczne jest stosowanie procesu dezynfekcji na tyle skutecznego, by zapewnił on bezpieczeństwo korzystającym z kąpieli ludziom.

Tabletki chlortix do dezynfekcji basenów

Krok trzeci

Walka z glonami

Glony to jedno- lub wielokomórkowe organizmy, które z nieorganicznych związków chemicznych zawartych w wodzie produkują związki organiczne, które są pożywką dla znajdujących się w wodzie bakterii i źródłem różnego rodzaju zanieczyszczeń. Rozmnażają się bardzo szybko i w ciągu kilku godzin są w stanie pokryć śliską warstwą ściany, schody i dno basenu. Konieczne jest w związku z tym hamowanie wzrostu glonów i ich eliminacja z wody basenowej. W tym celu należy stosować związki glonobójcze.

Płyn na glony i grzyby GlonFIGHTER

Krok czwarty

Koagulacja i filtracja

Niektóre cząsteczki zanieczyszczeń są tak małe, że filtry nie mają możliwości ich wyłapać. W celu ich usunięcia należy stosować środki koagulujące lub flokujące, które powodują skupianie się mniejszych cząsteczek w większe lub ich absorbcję na powierzchni flokulanta. W wyniku takiego zabiegu zanieczyszczenia te pozostają na filtrze, a woda pozostanie klarowna i czysta.

Płynny środek koagulujący FloxTIX usuwa zmętnienia

Krok piąty

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zaplecza basenowego

Utrzymanie czystości zaplecza basenowego i otoczenia niecki basenowej jest bardzo ważne jeśli chcemy by nasz basen spełniał nasze oczekiwania i wymogi higieniczno-sanitarne.

Najczęściej spotykane problemy z wodą basenową

OBJAWY PRZYCZYNY DZIAŁANIA
Mętna woda niska zawartość środka dezynfekującego, nie odpowiednie pH wody, w niecce utworzona została zawiesina koloidalna, brązowy kolor wody świadczy o obecności związków żelaza natomiast czarno - brązowa zawiesina manganu. podniesienie zawartości pH do 7,0 - 7,4 podniesienie zawartości chloru w niecce basenowej, intensywne chlorowanie szokowe, dodanie koagulantu i przefiltrowanie.
Mleczna woda obecność koagulantu w niecce basenowej, obecność nierozpuszczalnego CaCO3 w niecce. doprowadzić pH do 7,0 - 7,4 i następnie przefiltrować wodę.
Zielona woda, śliskie ściany, miejscowe przebarwienia niecki intensywny rozwój alg. doprowadzić pH do wartości 7,0 - 7,4, zastosować środek glonobójczy, przeprowadzić szokowe chlorowanie, miejscowe zastosowanie środka dezynfekującego w granulacie, mechaniczne usunięcie glonów, dodanie koagulantu i przefiltrowanie całej wody.
Woda zielono - turkusowa klarowna ślady miedzi na koordynujących częściach metalowych, problem ten może pojawić się gdy jako środek glonobóczy używany jest siarczan miedziowy. chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0 - 7,4, dodać środek koagulujący i świeżej wody, wodę w niecce przefiltrować.
Ścianki basenu są chropowate szorstkie osadzanie twardych osadów wapniowych w wodzie zwłaszcza przy wodzie twardej usunąć osad z opróżnionego basenu zastosować kwaśny środek do czyszczenia basenów, utrzymać wartość pH na poziomie 7,0 - 7,4.
Zapach chloru, podrażnienia oczu związany chlor w wodzie. chlorowanie szokowe, wartość pH doprowadzić do 7,0 - 7,4 dodać świeżej wody.
Woda mocno się pieni problem taki pojawia się przy stosowaniu pieniącego środka glonobójczego lub obecności resztek środka zimowego, środka czyszczącego w wodzie dolać świeżą wodę, nie stosować żadnych środków czyszczących
Korozja za niska wartość pH, za wysoki potencjał redox, za wysokie całkowite stężenie substancji rozpuszczonych. doprowadzić pH do 7,0 - 7,4