Rząd: Coleoptera ( chrząszcze )

Rodzina: Histeriadae ( gnilikowate )

Opis

Charakterystyka

U chrząszczy skrzydła przednie są twarde i skórzaste stykające się wzdłuż linii pośrodku grzbietu, tylne skrzydła są błoniaste, aparat gębowy gryzący, tułów jest dobrze rozwinięty, przeobrażenie zupełne ze studiami jaja, larwy, poczwarki i osobnika dorosłego.

Generalnie ciało twarde, ubarwienie połyskliwe czarne lub czarne z elementami czerwieni, brak włosków lub łusek, spód mocno wypukły, pokrywy (elytry –tzn., cztery pierwsza para skrzydeł) krótkie / umiarkowanie długie.

Charakterystyka gatunkowa:

Długość dorosłego osobnika 2 - 3 mm; ciało szerokie i owalne, spłaszczone, połyskliwe ciemnobrązowy lub czarny, pokrywy dość długie, lecz nie zasłaniające całego odwłoka; czułki z pomarańczowymi w ławkami; pierwsze segmenty członkowie chowają się w wyżłobienia przed oczami; odnóża krótkie, chowane pod ciało w razie zagrożenia.

Miejsca występowania

Carcinops pumilio jest szeroko rozpowszechniony w klimacie umiarkowanym. Naturalnie kolonizuje nawóz na fermach drobiu kratka preferuję suche warunki, woli Wierzchnia przyschnięte warstwę nawozu, często jest również powiązany z zanieczyszczenia zanieczyszczenie zanieczyszczeniem resztek jedzenia. Owad ten kolonizuje nawóz na późniejszym etapie, co wiąże się ze pewnie z jego preferencją dla bardziej suchych warunków.

Pojawienie się licznej populacji może wymagać kilku tygodni. Dorosłe osobniki przystosowane są do drążenia tuneli w nawozie. Carcinops pumilio toleruję szeroki zakres warunków fizycznych, a kolonie larw bywają spotykane w temperaturze znacznie przekraczających 30 stopni Celsjusza. Populacja Carcinops pumilio mogą rozprzestrzeniać się pod wpływem niektórych czynników środowiska.

Znaczenie

Dorosłe i larwy są drapieżnikami atakująca mi owady i roztocze mogą się również żywić nawozem innymi gnijącym i materiałami. W szczególności żerują na jajach i larwach pierwszego stadium muchy domowej. Dorosłe osobniki mogą zjadać do 24 jaj dziennie oraz, nawet niewielkich zagęszczeniach w, do 54 niedojrzałych form muchy dziennie, wnosząc w ten sposób ceny wkładów jej zwalczania. Carcinops pumilio jest w związku z tym uważane za pożytecznego owada.

Nawóz jest napowietrzany i wysycha pod wpływem drążonych przez chrząszcze tuneli. Czyni go to mniej atrakcyjnym do składania jaj przez muchy i rozwoju ich larw, co jeszcze bardziej ogranicza ich populację. Suchy nawóz łatwiej również usuwać. Chrząszcz ten może być przenosicielem różnych gatunków salmonelli oraz pasożytów, takich jak tasiemce.

Cykl życiowy

Samica Carcinops pumilio składa jaja w nawozie o wilgotności około 50%. Jaja mają długości około 1 mm, gładką fakturę, barwę kremowo – białą i są lekko wypukłe. Wykluwają się z nich kremowe larwy o ciemnobrązowych główkach. Występują dwa trzy stadia larwalne, a w pełni dojrzała larwa osiąga długość około 6,5 mm. Buduje ona elastyczny kokon, w którym się przepoczwarza. Bywa również, że wykorzystuje w tym celu opuszczone puparia ( bobówki ) muchy domowej. Poczwarka jest początkowo kremowo biała, a z czasem nabiera czarnej barwy. Pełny cykl rozwojowy trwa około miesiąca zależnie od warunków. Dorosłe osobniki żyją długo.

Zwalczanie much przy pomocy Carcinops pumilio

Przy wykorzystywaniu Carcinops pumilio do zwalczania much domowych w fermach drobiu Należy brać pod uwagę następujące czynniki:

Mucha domowa najlepiej rozwija się w nawozie o wilgotności 50 – 85%; zazwyczaj i nie rozmnaża się w nawozie o wilgotności poniżej 30%.

Carcinops pumilio rozwija się najlepiej w nawozie o względnie niskiej zawartości wilgoci.

Usuwanie nawozu etapami i/lub pozostawienie części nawozu przy czyszczeniu kurnika pozwala zachować populację pożytecznych owadów.

Wprowadzając Carcinops pumilio do ferm kurzych, należy uważać na:

ich zdolność do przenoszenia chorób, np. bakterii Salmonella oraz pasożytów, na np. tasiemców.

wprowadzanie innych szkodników, np. Chrząszcz z rodziny Trogidae. Możemy w ten sposób ograniczyć możliwość migracji Carcinops pumilio w inne rejony formy.

Dostępne są komercyjne hodowane chrząszcze Carcinops pumilio, które mogą być wprowadzane do odpowiedniego nawozu w określonych ilościach, np 10 tys. osobników na jedną pryzmę nawozu.

Należy starannie planować stosowanie środków owadobójczych w kurnikach, by nie zaszkodzić populacjom nazwą

Carcinopsa nie należy zwalczać. Jest pożytecznym owadem zjadającym larwy much

poradnik pochodzi z "Atlas szkodników w higienie sanitarnej" przygotowany przez firmę BAYER