• Kategorie
  • Parametry
  • Zwalczenie owadów

Owady to liczna grupa gatunków zwierząt. Owady odgrywają dużą rolę w przyrodzie albowiem są w śród nich gatunki pożyteczne i tzw. szkodniki. Owady żyją w różnych środowiskach lądowych jak i wodnych. Owady pożyteczne spełniają kluczową rolę w zapylaniu roślin użytkowych, oczyszczają ziemię z martwych resztek organicznych, poprawiają strukturę gleby lub produkują prozdrowotne surowce takie jak miód, wosk i pierzgę. Owadyoprócz pożytecznych cech mają też te szkodliwe, które niszczą lasy, uprawy polne i ogrodowe, uszkadzają i niszczą zapasy pożywienia, są roznosicielami groźnych zarazków. Ze względu swoich małych rozmiarów są w stanie wcisnąć się w najmniejsze szczeliny. Owady to gatunek bardzo plenny, który w niedługim czasie jest w stanie zwiększać swoją populację. Z powodu uciążliwości występowania owadów w życiu człowieka i przyrody należy zastosować środki do zwalczania owadów. W zależności z jakim owadem mamy problem należy użyć odpowiedni środek dla danego prześladowcy.